20 maart Provinciale Verkiezingen

Partij voor de Dieren

In het kort

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten, mens én dier, als uitgangspunt neemt. We hebben een planeetbrede visie. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet. Met een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en zorg voor de meest kwetsbaren. Waar goed onderwijs is en zinvol werk voor iedereen. Een samenleving waarin mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor nodig zijn.

Lijsttrekker van Partij voor de Dieren

Thea Potharst

Juist in Drenthe is de tijd rijp om te laten zien dat het ook anders kan met de inrichting van onze provincie, hoe we omgaan met onze lucht, water en bodem en met dieren. Door andere keuzes te maken kunnen we zorgen voor een gezonde landbouw die geen roofbouw pleegt op de bodem of op de natuur. Door langetermijndenken kunnen we zorgen voor meer werkgelegenheid in duurzame sectoren en voor onderwijs dat echt voorbereidt op de toekomst. Wij staan voor onze idealen en sluiten geen compromissen als deze ten koste gaan van dieren, natuur of gezondheid.

Partij voor de Dieren in 6 punten

  • Natuur voorop stellen
  • Opkomen voor dierenrechten
  • Krachtig klimaatbeleid
  • Gezonde landbouw
  • Mededogen
  • Persoonlijke vrijheid

Meer weten?

Wil je meer weten over deze partij? Neem een kijkje op hun website.

Partijwebsite