20 maart Provinciale Verkiezingen

In het kort

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten, mens én dier, als uitgangspunt neemt. We hebben een planeetbrede visie. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet. Met een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en zorg voor de meest kwetsbaren. Waar goed onderwijs is en zinvol werk voor iedereen. Een samenleving waarin mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor nodig zijn.