20 maart Provinciale Verkiezingen

Partij voor de Dieren in 6 punten

  • Natuur voorop stellen
  • Opkomen voor dierenrechten
  • Krachtig klimaatbeleid
  • Gezonde landbouw
  • Mededogen
  • Persoonlijke vrijheid