20 maart Provinciale Verkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart vinden niet alleen de provinciale verkiezingen plaats, maar ook de waterschapsverkiezingen. De leden van de Algemeen Besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen.

Wat doen de waterschappen?

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Ze zijn verantwoordelijk voor veilige kaden en dijken en doen hun best om overstromingen te voorkomen. Daarnaast houden zij zich bezig met schoon water in sloten en (zwem)plassen voor mens, plant en dier. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat rioolwater wordt gezuiverd voordat het weer terechtkomt in sloten, beken, vaarten en rivieren.

Bestuur

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het Algemeen Bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het Dagelijks Bestuur dat beleid goed uitvoert. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan, 'ingezetenen' genoemd, wordt gekozen bij verkiezingen. Een ander deel van het Algemeen Bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit zijn de zogenoemde ‘geborgde zetels’, deze worden niet gekozen via verkiezingen.

Waterschappen in Drenthe

In Drenthe zijn 4 waterschappen:

Er doen verschillende partijen mee aan de verkiezingen bij deze waterschappen. Elke partij met eigen ideeën en eigen voorkeuren. Kijk op de websites voor meer informatie.

Logo waterschapsverkiezingen